Bazaprogram.ru

Новости из мира ПК
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Запити в access

Тема 9 Створення запитів засобами MS Access

Призначення запитів.

Найважливішим компонентом СУБД Access є запити, які дають можливість вибрати потрібну інформацію з табл. на основі заданих критеріїв. Послідовне виконання ряду запитів дає змогу вирішувати досить складні завдання, не вдаючись до програмування. Засобами запиту можливо:

1. формувати прості або складні критерії для вибору записів з однієї або декількох таблиць.

2. зазначити поля, які повинні бути відображені для обраних записів.

3. зробити обчислення в кожному з отриманих записів.

4. зробити відновлення полів у вибраній підмножині записів.

5. додати або видалити обрану підмножину записів із таблиці б.д.

В Access можуть бути ств. запити таких видів:

1. Запит на вибірку – вибирає дані з взаємопов’язаних табл. та інших записів.

2. Запит на ств. таблиці – заснований на запиті вибірки, але результат запиту зберігається в новій таблиці.

3. Модифікуючі запити – це запити, в результаті виконання яких змінюються дані в таблицях.

1.ЗАПИТИ – потужний засіб для вибору саме тих даних, які необхідні для рішення задачі, тобто це об’єкт, за допомогою якого можна отримати необхідні дані з однієї чи кількох таблиць. За допомогою запитів можна зробити вибірку, вилучення чи доповнення даних, а також створити нові таблиці на базі вже існуючих;

Отримання відповідей на складні питання — одна з основних причин, за якою витрачаються кошти і час на створення та викорис-тання СУБД. Основний засіб для отримання цих відповідей — запити.

Запит (Query) — звертання за інформацією до бази даних. Запити в Access забезпечують швидкий і ефективний доступ до даних, що зберігаються в таблиці. Запити застосовуються для вибору стовпчиків і рядків, виведених на дисплей, для сортування рядків і для виконання звітів. За допомогою запитів можна також звести разом дані зі зв’язаних таблиць.

При роботі з таблицями виникають різні проблеми. У таблицях не дозволяється використовувати поля, що обчислюються. Крім того, Access майже завжди автоматично сортує таблиці відповідно до первинного ключа. Не існує також можливості вибрати інший критерій сортування, наприклад, по вторинному ключі. Усі ці проблеми легко вирішуються за допомогою запитів.

При виконанні запиту Access зчитує дані з таблиць і відображає результат виконання в режимі таблиці. При цьому варто враховувати, що результат виконання запиту не зберігається. Дані завжди зберігаю-ться в таблицях. У запиті Access зберігає тільки інструкції про те, як повинні бути організовані дані в результаті виконання запиту. Однак варто пам’ятати про те, що при зміні даних у записах динамічного набору запиту змінюються і записи вихідних таблиць.

На основі запиту можна розробити форму або звіт (аналогічно створенню форми або звіту на основі таблиці). У Access використо-вуються різні види запитів: запити на вибірку, запити з параметрами, запити на зміну, запити з обчисленням, підсумкові запити і т.д., з деякими з який ви познайомитеся нижче.

Основи конструювання запитів Створення простого запиту

Запит на вибірку – вибирає дані з взаємопов’язаних табл. та інших записів. Для того щоб ств. простий запит на вибірку треба дотримуватись такого порядку:

1. Викликати Конструктор запитів.

2. У вікні Додавання табл. обрати необхідну табл., потім натиснути на кнопку Додати і Закрити.

3. Перемістити зі списку полів табл. у бланк запиту необхідні поля.

4. Потім натиснути кнопку Запуск на панелі інструментів. Результат виконання запиту з’явиться у вигляді табл.

5. Обрати команду Зберегти.

6. У вікні діалогу Зберегти ввести ім’я запиту.

Якщо в завданні є критерії для вибору записів, то потрібно скористатись полем Условие отбора даного поля. Для вибору записів за умовою неточного збігу значень використовується оператор Like, що дає можливість знайти потрібні записи за приблизним написанням умов. Для задання діапазону значень використовується оператори >(більше), >=(не менше),

1.Виділите у вікні бази даних значок запиту Перелік контактів.

2.Клацніть на кнопці Конструктор.

3.У бланку запиту клацніть на осередку Умову відбору (Criteria) першого стовпця правою кнопкою миші і виберіть в контекстному меню команду Побудувати (Build). Відкриється вікно будівника виразів.

4.У лівому списку будівника клацніть на теці Операторів (Operators).

5.У середньому списку виберіть категорію Порівняння (Comparison).

6.У правому списку двічі клацніть на пункті Between, щоб додати цього оператора в нулі формули.

7. Клацанням виділите в полі формули перший местозаполнітель «Вираз» («Ехрг»).

8.У лівому списку будівника виразів подвійним клацанням відкрийте теку Функції.

9. Клацніть на теці Вбудовані функції, що містить стандартні функції Access.

10.У середньому списку будівника виразів клацніть на пункті Дата/час (Data/time).

11. У правому списку двічі клацніть на функції Datevalue, щоб замінити нею местозаполнітель «Вираз».

12.Натисніть двічі клавішу —>, виділивши местозаполнитель «stringexpr».

13.Введіть текст «1.12.99».

Повторюючи кроки 7-13, заміните другий местозаполнитель «Вираз» на вираз Datevalue («31.12.99»).

У вас повинна вийти формула Between Datevalue («1.12.99») And Datevalue («31.12.99»). Вона перевіряє умову знаходження дати в інтервалі від 1 до 31 грудня 1999 р., тобто відбирає ті записи, значення поля Дата яких відноситься до грудня 1999 р.

Використання у запитах обчислювальних полів

Побудова розрахункових полів.

Access дає змогу не тільки вибирати з табл. потрібну інформацію, а також робити обчислення і відображати результат у результуючій табл. Щоб побудувати розрахункове поле необхідно:

1. Перейти на рядку Поле порожнього стовпчика бланка запиту і натиснути кнопку Побудувати на панелі інструментів.

2. На екрані відкривається вікно побудови виразу, в якому ств. вираз шляхом послідовного додавання до нього полів табл. або запитів.

3. Після завершення формування виразу натиснути кнопку ОК, і вираз буде перенесено в рядок Поле бланка запиту.

4. Відредагувати ім’я поля.

5. Виконати запит.

43. Створення запитів з параметрами.

Запит з параметрами слід використовувати в тому випадку, коли відбір записів виконується по полю, для якого можна задати різноманітні умови. Перед виконанням запиту з параметрами Access виводить на екран вікно діалогу, в якому слід показати умову відбору. Для цього в бланку запита в рядку в квадратних скобках вводить назва використаних параметрів. Використання запиту з параметрами дає можливість значно підвищити ефективність виконання запиту, оскільки для вказівки нової умови відбору немає необхідності вносити зміну в бланк запиту. Ств. запиту з параметром:

Читать еще:  Поиск данных в access

1. Спочатку потрібно ств. потрібний запит на вибірку або перехресний запит.

2. В рядку Умова відбору для поля вказати ім’я параметра. Ім’я параметра повинно бути поміщено в прямі скобки і буде відображатися в діалоговому вікні для вводу даних.

3. Вибрати команду Запит/Параметри. Access виведе на екран діалогове вікно Параметри запиту.

4. В першому рядку стовпця Параметри в даному діалоговому вікні необхідно вказати ім’я першого параметра.

5. В рядку стовпця Тип даних вибрати зі списку потрібний тип даних.

6. Натиснути кнопку ОК та закрити діалогове вікно.

Використання в запитах вбудованих функцій.

Підсумкові запити.

Запити, які виконують обчислення в групах записів, називаються підсумковими запитами. Для ств. цього запиту потрібно натиснути кнопку групові операції на панелі інструментів. У бланку запиту з’явиться новий рядок з найменуванням Групова операція, в якій потрібно зазначити тип виконуваного обчислення:

Avg — середнє значення

Min – мінімальне значення

Max – максимальне значення

Count – кількість записів, що містять значення

ST Dev – стандартне відхилення

First – значення в першому записі

Last – значення в останньому записі

Порядок побудови запиту:

1. Відкрити вікно Конструктора запитів.

2. У діалоговому вікні Додавання табл. вибрати необхідну табл.

3. Натиснути на кнопку Додати і на кнопку Закрити.

4. Перенести в бланк запиту з табл. необхідне поле.

5. Вибрати команду Групові операції.

6. У рядку Групові операції натиснути кнопкою миші зліва від значення Групування і зі списку, що розкрився, вибрати необхідне значення.

7. Виконати запит.

Перехресні запити.

Для ств. перехресного запиту необхідно в бланк запиту додати мінімум три поля:

— Поле, значення якого використовується для назви рядків.

— Поле, значення якого використовується для назви стовпців.

— Поле, над значеннями якого будуть здійснені розрахунки з рахунком заданої структури перехресного запиту.

Перехресний запит можна ств. за допомогою майстром перехресного запиту:

1. Створити новий перехресний запит.

2. В першому вікні майстра вибрати табл., яка має поля для перехресного запиту.

3. В наступному вікні вказати поле, значення якого в перехресному запиті використовується в якості назв рядків.

4. В наступному вікні виділіть поле, значення якого використовується в якості назв стовпців.

5. В наступному вікні майстра вкажіть поле, над значеннями якого повинні виконуватись розрахунки.

6. в останньому вікні якщо треба змінити ім’я запиту.

7. Натиснути кнопку Готово та запустити запит.

Модифікуючі запити.

Запит на створення таблиці — створює нову таблицю на основі усіх або частини даних з однієї або декількох таблиць.

Запит на оновлення записів — вносить спільні зміни в групу записів однієї або декількох таблиць.

Запит на додавання — додає групу записів з однієї або декількох таблиць у кінець однієї або декількох таблиць.

Запит на видалення — видаляє групу записів з однієї або декількох таблиць.

Найпростіше створити спочатку запит на вибірку, далі упевнитися в тім, що його результат не містить помилок, і вже після перетворити в потрібний запит-дію кнопкою «Тип запиту» на панелі інструментів у режимі конструктора.

Для виконання запиту треба натиснути кнопку «Запуск».

Запит на ств. табл. – заснований на запиті вибірки, але результат запиту зберігається в новій табл. Створення запиту на ств. табл.:

1. Ств. необхідний запит на вибірку.

2. Перейти в режим Конструктора запиту, натиснути кнопку Тип запиту і зі списку вибрати варіант запиту Створення табл.

3. У діалоговому вікні Створення табл. ввести назву табл. і зазначити, де буде ств. нову табл., потім натиснути ОК.

4. У заголовку вікна Конструктора запиту буде написано замість запиту на вибірку – запит на ств. табл.

5. Виконати запит.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

Створення запитів в СУБД MS Access

— За допомогою Конструктора запитів. Для цього необхідно перейти на вкладку Запросы.

У результаті виконання цих дій з’явиться вікно Конструктора запитів (див. пункт 3 цієї лекції).

— За допомогою Майстра.


3.3. Режим конструктора запиту. Структура бланка QBE

Запит у Access є графічним запитом по зразку, який відображається у вигляді таблиці, де заголовками стовпців є імена полів однієї або декількох таблиць бази даних. Запит може формуватися за допомогою QBE (Query By Example) − запитів за зразком, що дозволяють легко побудувати складний запит; або за допомогою інструкції SQL (Structured Query Language) − мови структурованих запитів, призначеної для організації запитів, відновлення і керування реляційними базами даних.

Вікно конструктора запитів бланка QBE розділене на дві панелі. Верхня панель містить схему даних запиту, що включає обрані для даного запиту таблиці. Нижня панель є бланком запиту за зразком QBE, який потрібно заповнити.


У вікні запиту відображаються обрані таблиці і зв’язки між ними, наявні в логічній схемі бази даних. При вико­ри­станні в запиті інших запитів або таблиць, не поданих у логічній схемі бази даних, з ними також можуть бути вста­новлені зв’язки об’єднання, тобто зв’язки без ключового поля.

При заповненні бланка запиту виконують наступні дії:

— у рядок Поле необхідно включити імена полів, що використовуються в запиті;

— у рядку Вывод на экран відзначити поля, які мають бути включені в результуючу таблицю;

— у рядку Условия отбора можна задати умови відбору записів;

— у рядку Сортировка можна вибрати порядок сортування записів результату.

Після того як таблиці вибрані, потрібно додати поля у макет запиту. Слід додавати лише ті поля, дані з яких будуть виводитись для перегляду або для створення умов відбору, групування чи сортування.

Читать еще:  Access runtime 2020

Для цього у списку полів таблиці «Продаж товарів» виділити одне або декілька необхідних полів і перенести їх у стовпці бланка за допомогою подвійного «кліка» миші по імені необхідного поля (полів). Якщо одночасно перенести у бланк декілька полів, Access розмістить кожне поле в окре­мому стовпці.

&Для додавання нової таблиці/запиту необхідно вибрати команду Запрос/Добавить таблицу, або натиснути кнопку Добавить таблицу , або вибирати ана­ло­гічну команду у контекстному меню запиту (контекстне меню запиту викликається на екран натисканням правої кнопки мишки у верхній частині вікна конструктора)

Для збереження даних необхідно натиснути на кнопку. Для відкриття вже існуючого запиту в режимі конструктора, слід перейти у вікно бази даних, вибрати вкладку Запросы та необхідний запит і натиснути кнопку Конструктор. Якщо запит уже відкрито в режимі таблиці, то для переходу у режим макета запиту потрібно натиснути кнопку Вид на панелі інструментів або кнопку Запуск .

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Добавление записей в таблицу с помощью запроса на добавление

Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

В этой статье описывается процедура создания и выполнения запроса на добавление. Запрос на добавление предназначен для добавления новых записей в существующую таблицу с использованием данных из других источников.

Если вам нужно изменить данные в существующем наборе записей (например, обновить значение поля), можно использовать запрос на обновление. Если вам нужно создать новую таблицу из набора данных или объединить две таблицы в одну, можно использовать запрос на создание таблицы. Дополнительные сведения о запросах на обновление и запросах на создание таблиц, а также общие сведения о других способах добавления записей в базу данных или изменении существующих данных можно найти в разделе » см .

В этой статье

Обзор

Запрос на добавление обеспечивает выборку записей из одного или нескольких источников данных и копирование выбранных записей в существующую таблицу.

Предположим, вы получили базу данных с таблицей потенциальных клиентов и у вас уже есть таблица с такими данными в существующей базе данных. Чтобы данные хранились в одной таблице, вы решаете скопировать их из новой базы данных в существующую. Чтобы не вводить новые данные вручную, записи можно скопировать с помощью запроса на добавление.

Преимущества использования запроса на добавление

Используя запрос для копирования данных, можно выполнять указанные ниже операции.

Добавление нескольких записей одновременно. При копировании данных вручную обычно приходится несколько раз копировать и вставлять записи. Используя запрос, можно выбрать все нужные данные одновременно, а затем скопировать их.

Просмотр выбранных данных перед копированием. Можно просмотреть выбранные данные в режиме таблицы и внести необходимые изменения перед их копированием. Это особенно удобно, если запрос содержит условия или выражения и вам необходимо несколько попыток для правильного выбора данных. Запрос на добавление нельзя отменить. Если сделана ошибка, придется либо восстанавливать базу данных с помощью резервной копии, либо исправлять ошибку вручную или с помощью запроса на удаление.

Уточнение выбора с помощью условий. Например, может потребоваться добавить записи только для клиентов, живущих в конкретном городе.

Добавление записей в целевую таблицу, в которой отсутствуют некоторые поля из источников данных. Предположим, что в существующей таблице клиентов 11 полей, а в новой таблице, из которой требуется скопировать данные, — только девять из них. Для копирования данных из девяти совпадающих полей можно использовать запрос на добавление, а два несовпадающих поля можно оставить пустыми.

Основные этапы создания запроса на добавление

Создание запроса на добавление включает следующие основные этапы.

Создание запроса на выборку. Сначала выделите данные, которые вы хотите скопировать. При необходимости в запрос на выборку можно вносить изменения и выполнять его до тех пор, пока не будут выбраны нужные данные для копирования.

Преобразование запроса на выборку в запрос на добавление. Когда выборка будет готова, можно изменить тип запроса для Добавление.

Выбор целевых полей для каждого столбца в запросе на добавление. В некоторых случаях Access выбирает целевые поля автоматически. Эти поля можно настроить или при необходимости выбрать самостоятельно.

Предварительный просмотр и выполнение запроса на добавление записей. Перед добавлением записей можно переключиться в режим таблицы для предварительного просмотра добавляемых записей.

Важно: Запрос на добавление нельзя отменить. Рекомендуется создать резервную копию базы данных или целевой таблицы.

Создание и выполнение запроса на добавление

В этой статье

Этап 1. Создание запроса на выборку записей для копирования

Откройте базу данных с записями, которые нужно скопировать.

На вкладке Создание в группе Запросы нажмите кнопку Конструктор запросов.

Откроется окно конструктора запроса и диалоговое окно Добавление таблицы.

Дважды щелкните таблицы или запросы с записями, которые нужно скопировать, а затем нажмите кнопку Закрыть.

Таблицы или запросы появляются в виде одного или нескольких окон в конструкторе запросов. В каждом окне выводятся поля таблицы или запроса. На рисунке показана типичная таблица в окне конструктора запросов.

1. Таблица «Основные средства» в окне конструктора запросов

2. Бланк запроса

Дважды щелкните каждое поле, которое требуется добавить. Выбранные поля появятся в строке Поле бланка запроса.

Типы данных полей исходной таблицы должны быть совместимы с типами данных полей в конечной таблице. Текстовые поля совместимы с большинством других типов полей. Числовые поля совместимы только с числовыми полями. Например, можно добавить числа в текстовое поле, но нельзя добавить в числовое поле текст.

Читать еще:  Access формат файла

Кроме того, можно использовать в качестве поля выражение (например, =Date() для автоматического возврата текущей даты), а также настраивать данные выборки в бланке с помощью выражений, содержащих поля таблицы или запроса. Например, если в таблице назначения есть поле, в котором хранится четырехзначный год, а в исходной таблице — регулярное поле даты и времени, можно использовать функцию DatePart с исходным полем, чтобы выбрать только год.

Чтобы быстро добавить все поля в таблице, дважды щелкните звездочку ( *) в верхней части списка полей таблицы. На рисунке показан бланк со всеми добавленными полями.

При необходимости можно ввести одно или несколько условий в строке Условие отбора бланка. В приведенной ниже таблице представлены некоторые примеры условий, а также результаты их применения.

Возвращает все числа больше 234. Чтобы найти все числа меньше 234, используйте условие = «Новосибирск»

Возвращает все записи от «Новосибирск» до конца алфавита.

Between #02.02.2017# And #01.12.2017#

Выбирает даты между 2-фев-17 и 1-дек-17 (ANSI-89). Если в базе данных применяется набор подстановочных знаков ANSI-92, используйте вместо знака решетки одинарные кавычки (‘). Пример: Between ‘02.02.2017’ And ‘01.12.2017’.

Находит все записи, в которых содержимое поля не соответствует значению «Германия». Согласно этому условию будут найдены записи, содержащие дополнительный текст, кроме слова «Германия», например «Германия (евро)» или «Европа (Германия)».

Находит все записи, кроме тех, которые начинаются с буквы «Т». Если в базе данных применяется набор подстановочных знаков ANSI-92, используйте знак процента ( %) вместо знака звездочки ( *).

Находит все записи, которые не оканчиваются на букву «т». Если в базе данных применяется набор подстановочных знаков ANSI-92, используйте вместо звездочки (*) знак процента (%).

Находит все записи в списке со словами «Канада» или «Великобритания».

Находит в поле с типом данных «Текстовый» все записи, начинающиеся с букв «А-Г». Если в базе данных применяется набор подстановочных знаков ANSI-92, используйте вместо звездочки (*) знак процента (%).

Находит все записи, которые содержат сочетание букв «ар». Если в базе данных применяется набор подстановочных знаков ANSI-92, используйте вместо звездочки (*) знак процента (%).

Like «Григорий Верны?»

Находит все записи, начинающиеся с имени «Григорий» и содержащие вторую строку из 9 букв, из которых 6 букв составляют начало фамилии «Верный», а последняя буква неизвестна (на это указывает вопросительный знак). Если в базе данных применяется набор подстановочных знаков ANSI-92, используйте вместо вопросительного знака (?) знак подчеркивания ( _).

Находит все записи за 2 февраля 2017 г. Если в базе данных применяется набор подстановочных знаков ANSI-92, используйте вместо знака решетки ( #) одинарные кавычки. Например: ‘02.02.2017’.

конструктор в группе результаты нажмите кнопку выполнить .

Убедитесь, что в запросе возвращены записи, которые вы хотите скопировать. Если необходимо добавить или удалить поля из запроса, переключитесь обратно в режим конструктора и добавьте их, как указано в описании предыдущего этапа, или выберите ненужные поля и нажмите клавишу DELETE, чтобы удалить их из запроса.

Этап 2. Преобразование запроса на выборку в запрос на добавление

На вкладке Главная в группе Представление щелкните элемент Представление, а затем — Режим конструктора.

На вкладке Разработка в группе Тип запроса выберите команду Добавить.

Откроется диалоговое окно Добавление.

Укажите, куда следует добавить записи: в таблицу текущей базы данных или в таблицу какой-либо другой базы данных.

Выполните одно из указанных ниже действий.

В диалоговом окне Добавление установите переключатель в текущей базе данных, выберите целевую таблицу в поле со списком Имя таблицы и нажмите кнопку ОК.

В диалоговом окне Добавление установите переключатель в другой базе данных.

В поле Имя файла введите расположение и имя целевой базы данных.

В поле со списком Имя таблицы введите имя целевой таблицы и нажмите кнопку ОК.

Этап 3. Выбор целевых полей

Способ выбора целевых полей зависит от того, как был создан запрос на выборку на этапе 1.

Добавление всех полей из исходной таблицы или запроса

Добавляет все поля целевой таблицы в строку Добавить к бланка запроса.

Добавление отдельных полей к запросу или использованным выражениям; названия полей в исходной и конечной таблицах совпадают

Автоматически добавляет совпадающие целевые поля в строку Добавить к в запросе.

Добавление отдельных полей или использованных выражений; какие-либо имена в исходной и целевой таблицах не совпадают

Добавляет совпадающие поля и оставляет несовпадающие поля пустыми.

Если Access оставляет поля пустыми, можно щелкнуть ячейку в строке Добавить к и выбрать целевое поле.

На приведенном рисунке показано, как щелкнуть ячейку в строке Добавление записей в таблицу и выбрать конечное поле.

Примечание: Если целевое поле оставлено пустым, запрос не добавит данных к этому полю.

Этап 4. Предварительный просмотр и выполнение запроса на добавление

Для предварительного просмотра внесенных изменений переключитесь в режим таблицы.

Совет: Для быстрого переключения режимов щелкните правой кнопкой мыши вкладку в верхней части запроса, а затем выберите нужный режим.

Вернитесь в режим конструктора и нажмите кнопку выполнить , чтобы добавить записи.

Примечание: При выполнении запроса, который возвращает большое количество данных, может появится сообщение об ошибке, в котором будет сказано, что отменить запрос не удастся. Попробуйте увеличить ограничение сегмента памяти до 3 МБ, чтобы выполнить запрос до конца.

Выполнение запроса, заблокированного из-за режима отключения содержимого

Если при попытке выполнения запроса на добавление ничего не происходит, проверьте, не появляется ли в строке состояния Access следующее сообщение:

Данное действие или событие заблокировано в режиме отключения.

Чтобы отменить блокировку и включить запрос, нажмите на панели сообщений кнопку Включить содержимое.

Примечание: При включении запроса на добавление включается также все остальное содержимое базы данных.

Если вы не видите панель сообщений, она может быть скрыта. Эту панель можно отобразить, если она не отключена. Если панель сообщений отключена, ее можно включить.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector